Grafisk kommunikation & formidling
MJ_REV_01.jpg

FORMIDLING: infografik/nyhedsgrafik

FORMIDLING: infografik

Grafik (og meget ofte: research og tekst)

Alle viste eksempler er produceret for Ritzau - og distribueret til et stort antal trykte aviser landet over.

Infografik er designet, organiseret information. Grafikkerne indgår som et pædagogisk, kommunikativt visuelt element i et ‘journalistisk sæt’ på en avisside bestående af: artikel, foto, faktaboks(e) og grafik.

Produktionstiden er typisk kort - deadline er oftest få timer efter opgavestillingen.

Infografik er en art pædagogisk, visuel ingeniørkunst. Alle bestanddele og aspekter skal optimeres og spille sammen - for at skabe en ‘kommunikationsmaskine’ med et kalkuleret formål. Farvevalget skal kalibreres og gerne relatere til/reflektere emnet. Ordvalget (rubrik mv.) skal være fængende og gerne spille sammen med det visuelle indhold. Det grafiske håndværk/udtryk skal være præcist og afmålt ift. emne samt afsender/modtager-forhold (eksemplerne her er f.eks. publiceret af Ritzau til et bredt og diverst publikum, men det visuelle og sproglige udtryk kunne være helt anderledes - med de samme emner, men en anden afsender).

Journalistiske infografikkers funktionelle formål er at fange læserens øje - og forsyne det med tilpas meget information til, at det må vandre nysgerrigt og sultent videre og læse den medfølgende artikel.


Farvevalget er her med til at formidle essensen i problemstillingen.

Farvevalget er her med til at formidle essensen i problemstillingen.

I denne artikel bragt i BT tages afsæt i infografikkens farver til hele sidens layout.

I denne artikel bragt i BT tages afsæt i infografikkens farver til hele sidens layout.

Delstatsvalg.jpg
Atom_farvand.jpg
Fluorstoffer.jpg
Foedevarer.jpg
Hjernerystelse.jpg
Berlin_NV.jpg
Bredbånd.jpg.jpg
Faktuel formidling om et følelsesmæssigt alvorligt, men ikke særlig visuelt emne via farvevalg og illustrative ikoner.

Faktuel formidling om et følelsesmæssigt alvorligt, men ikke særlig visuelt emne via farvevalg og illustrative ikoner.

Woolf.jpg
50-året for Apollo 11-missionen - opslag i B.T.

50-året for Apollo 11-missionen - opslag i B.T.

NOTRE DAME
DaVinci