Udvalgte KUNDER & AFTAGERE:

Ritzaus Bureau
POV. international
Elberth Kommunikation
KREAB Copenhagen
Præsteforeningens Blad
B.T.
Avisen Danmark
Kristeligt Dagblad
Kristeligt Daglads Forlag
Vestegnens HF/VUC
Venstre
Radikale
Europa-parlamentet
Sikkerhedsstyrelsen
RedenUng - KFUKs sociale arbejde
- m.fl.

JEG HAR ERFARING MED BL.A.:

Design af visuel identitet
Infografik/nyhedsgrafik
Visuelt content til sociale medier
Trykte publikationer
PowerPoint-præsentationer
Presseillustrationer
Anatomiske illustrationer
E-learning

Alsidig, præcis og træfsikker grafisk formidling

Jeg er optaget af effektiv, afstemt grafisk kommunikation. Jeg drives af nysgerrighed, interesse og indlevelse i din konkrete problemstilling. Opgaver løser jeg med lige dele empati, analyse, kreativitet og håndværk/knofedt.

Og altid med dig, kunden, som udgangs- og omdrejningspunkt.


PROCESSEN:

  • 1. fase af et nyt samarbejde er gerne et initierende møde, hvor jeg lærer dig at kende; dér får jeg en forståelse af dig og din problemstilling, og derved vigtige input til det grafiske udtryk.

  • 2. fase: Analyse, idégenerering - og grafisk stilmæssig pejling.

  • 3. fase (den længste): Eksekvering af den grafiske løsning. I den fase er du medbestemmende, bl.a. via dit afgørende valg blandt skitser til løsninger.

På den måde sikrer vi i fællesskab en så præcis og målrettet grafisk løsning som muligt. Ud fra dine ønsker, og - selvfølgelig - dit budget og den givne tidsramme.

Jeg er først tilfreds når du er tilfreds.


Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har en opgave eller spørgsmål, på tlf.: 3131 8234 eller mail: m@dorbec.net

Vil du gerne vide mere? Se venligst: